Đề tài nghiên cứu

STT Tên đề tài, dự án Mã số và cấp quản lý Thời gian CN đề tài, nhóm thực hiện Kết quả
1 Thiết kế, chế tạo chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, chế tạo thiết bị phục vụ người khuyết tật bằng giọng nói KC.01.23/11-15. Cấp Nhà Nước 01/2014-12/2015 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech đang thực hiện
2 Thiết kế chip nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trên nền công nghệ FPGA KC.01.TN15/11-15.Cấp Nhà Nước 12/2011-12/2012 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech Xuất sắc
3 Lõi IP CPU máy trợ tim hai ngăn công suất thấp B2012-20-07. Cấp Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh 04/2012-04/2013 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech Tốt
4 Mô hình Life Cycle Analysis (LCA) đánh giá ảnh hưởng môi trường của 1 dịch vụ Information and Communication Technology (ICT). Ứng dụng trong đánh giá và so sánh dịch vụ trả tiền lương cho cán bộ trường ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh theo 2 hình thức dùng tài khoản và hình thức truyền thống T-ĐĐT-2011-20. Cấp trường Đại Học Bách Khoa- Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh. 03/2011-03/2012 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech Tốt
5 Thiết kế lõi IP của mạch so sánh tích hợp sử dụng công nghệ CMOS 0.25µm. Ứng dụng trong chuyển đổi dữ liệu Tương tự - Số (ADC) từ cảm biến dùng MEMS T-ĐĐT-2012-15. Cấp trường Đại Học Bách Khoa- Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh. 06/2012-06/2013 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech Tốt
6 Thiết kế SoPC trên FPGA nhận dạng tiếng nói tiếng Việt với hướng phát triển ứng dụng dành cho người khuyết tật 261/HĐ-SKHCN. Cấp TP.Hồ Chí Minh 12/2011-08/2013 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech khá
7 Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện cấu trúc vi mạch cho mạng neural backpropagation trên nền công nghệ 65nm và 180nm, hướng ứng dụng nhận dạng tiếng nói tiếng Việt 309/2012/HĐ-SKHCN. Cấp TP.Hồ Chí Minh 12/2012-05/2014 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech khá
8 PSAW CEA/LETI 2005-2009 TS.Hoàng Trang (trưởng nhóm) chuyển giao
9 NoC cho các chip mật độ tích hợp lớn Cấp Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh. 2014-2015 TS.Hoàng Trang & nhóm iHearTech Đang thực hiện

Working hours

Our support is available 8 Hours a day

Monday-Friday: 9am to 5pm
Weekend: Closed

Email: hoangtrang@hcmut.edu.vn

 

Trụ sở

116 B1, trường ĐH Bách Khoa-ĐHQG TP.Hồ Chí Minh. 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chí hoạt động

Trái tim vi mạch, đôi tai kĩ thuật, suy nghĩ toàn cầu, phục vụ địa phương, phát triển bền vững

iHearTech, Ho Chi Minh City University of Technology-VietNam National University Ho Chi Minh City
Address: Office 116B1, 268 Ly Thuong Kiet street, District 10, Ho Chi Minh City

Think Globally - Serve Locally

Casino Bonus at bet365 uk
bếp ăn công nghiệp hệ thống hút khói bếp nhà hàng tư vấn thiết kế bếp nhà hàng